Familiarisation day gliding Terlet

  Terlet

Familiarisation day gliding Terlet

€ 169

1 person

Learn the basics of gliding yourself during this introductory day.

Please note that in the season 2024 there is hardly or no availability anymore

Specifications

Nederlands English
This experience is available in these languages.
Persons 1
April to september
Only available during in its season. Please check the validity of your voucher.
Age From 14 on
2.00 m
Maximum height of the participant
100 kg
Maximum weight of the student, including clothes. For safety.
Flying lesson
How you participate: is it a flying lesson or do you fly along.
Flight Time
Indicates whether the time periods listed are block times or flight times. Flight time is the time in the air. Block time means from engine on to engine off, thus including taxiing.
2 years
How long the voucher is valid after issue. Dit geldt alleen voor nieuwe bonnen.
Compare

Prices

1 person € 169
2 persons € 335
Cost Familiarisation day gliding Terlet

Remarks

 • Gliding is seasonal and has limited capacity. So book well in advance, at least within 6 months of purchasing your voucher
 • We only fly when there is sufficient visibility and when the wind is not too strong
 • Call the location the afternoon before your lesson to check whether we can fly safely. You will receive the number with your reservation
 • Should the weather change during the course day, you can complete the remaining flights at a later time
 • The voucher is not personal but once the course has started you cannot change students
 • The programme starts at 9.15 a.m. and lasts until approximately 5 p.m.
 • Classes can also be taught in English
 • Dogs are allowed on the field, provided they are kept on a lead
 • Don't see availability for next year yet? That's because available days are always determined in spring. Usually around February/March

Availability

Annual agenda

Location

 • Terlet

Also available in:

Reviews

4.9

out of 5

35 reviews

4.9 out of 5

35 reviews

5 stars
31
4 stars
4
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0
Hans
Apeldoorn

· November 2023

Een hele leuke dag gehad. Bij aankomst was het even spannend of het door zou gaan omdat een groot deel van het veld te nat was na extreme regenbuien. Het ging door en ik heb vier keer gevlogen. Daarnaast ook bij de elektrische lier mogen kijken aan de andere kant van het veld. Je moet ook zelf de handen uit de mouwen steken bij het verplaatsen van de zeefvliegtuigen van de hangar naar het veld en bij het klaarzetten voor de start.

 • De lierstart en het vliegen zelf is fantastisch. Je mag ook zelf sturen. Het gaat allemaal erg snel en je komt tijd te kort om rond te kijken, te sturen en foto's te maken.
 • De informatie van de zweefvliegclub over het wel of niet doorgaan, en de tijden waarop je wordt verwacht is niet altijd duidelijk.

Had a really fun day. On arrival, it was a little tense whether it would go ahead because much of the field was too wet after extreme rain. It went ahead and I flew four times. I also got to watch the electric winch on the other side of the field. You also have to roll up your own sleeves when moving the screen planes from the hangar to the field and getting them ready for take-off.

 • The winch start and the flying itself is fantastic. You also get to steer yourself. It all goes very quickly and you run out of time to look around, steer and take photos.
 • The information from the glider club about whether or not it will go ahead, and the times when you are expected is not always clear.
Translated from dutch. View original
Jan
Amersfoort

· October 2023

Hele mooie dag met de (oudere) mannen van de zweefvliegclub. Zes starts kunnen maken met in totaal vijf verschillende mensen, heel leuk om zelf al wat te mogen sturen. Smaakt naar meer!

 • Je wordt volledig betrokken bij de vliegdag. Dus niet alleen meevliegen maar ook helpen met verslepen van de vliegtuigen en aan het eind van de dag weer opruimen. Alle aanwezigen zijn duidelijk heel trots op hun sport en geven graag uitleg. Heel leuk dat er tijd was om maar liefst zes keer omhoog te gaan. Vanaf de start wordt meteen uitleg gegeven over het gedrag van het vliegtuig in de lucht en de besturing, en mag je (bij de instructeurs) zelf sturen. Ik heb de afspraak twee keer moeten verzetten en ook daarbij werd heel goed meegedacht vanuit de club. Heel fijn.
 • Geen!

Very nice day with the (older) guys from the glider club. We were able to make six takeoffs with a total of five different people, very nice to be able to steer some ourselves already. You are fully involved in the flying day. Not just flying, but also helping to tow the planes and clean up at the end of the day. All attendees are clearly very proud of their sport and happy to explain. Very nice that there was time to go up as many as six times. Right from take-off, the behaviour of the plane in the air and the controls are explained, and you are allowed (with the instructors) to steer yourself. I had to reschedule the appointment twice and again, the club was very accommodating. Very nice.

 • No!
Translated from dutch. View original
Jeroen de Jager
Bergen

· October 2023

Mooie ervaring, erg vriendelijke club.

 • Duidelijke uitleg door enthousiaste vliegers. Door gebrek aan thermiek wel 5x de lucht in geweest!
 • Iets duidelijker maken wanneer je weer vliegt, is een beetje afwachten maar komt uiteindelijk wel goed.

Nice experience, very friendly club.

 • Clear explanations by enthusiastic pilots. Due to lack of thermals I did go up in the air 5 times!
 • Making it a little clearer when you fly again is a bit of a wait and see but will work out in the end.
Translated from dutch. View original
Frank
Den Dolder

· October 2023

Een geweldige ervaring. Fijne uitleg en instructie. Zelfs het zweefvliegtuig even zelf mogen besturen. Een hele mooie dag.

 • De veiligheid, uitgebreide instructie, maar ook de sfeer.
 • Niets

A great experience. Fine explanations and instruction. Even got to pilot the glider myself for a while. A very nice day.

 • The safety, extensive instruction, but also the atmosphere.
 • Nothing
Translated from dutch. View original
Bart
Lage Mierde

· September 2023

Wat een fantastische dag. Het was bloedheet maar dat mocht de pret niet drukken. De organisatie op Terlet is geolied en professioneel. Veel geleerd, veel starts gemaakt. Kortom een uitstekende kennismaking met het zweefvliegen.

 • Veel persoonlijke aandacht en zelfs stukje zelf vliegen.
 • Op het veld zelf is naast het vliegen niets te zien of doen.

What a fantastic day. It was bloody hot but that didn't spoil the fun. The organisation at Terlet is well-oiled and professional. Learned a lot, took off a lot. In short, an excellent introduction to gliding.

 • Lots of personal attention and even some flying.
 • On the field itself, besides flying, there is nothing to see or do.
Translated from dutch. View original
Elianne Kok
Swalmen

· September 2023

Fantastisch! Wat een fijne groep mensen, relaxte sfeer en iedereen helpt elkaar. Net een grote familie. Ik voelde me zeer welkom Alleen al het helpen met het vliegtuig naar de startbaan te brengen is erg leuk. Omdat er weinig thermiek bellen waren, en het daardoor korte vluchten waren, mocht ik 5x de lucht in. Bij de eerste vlucht werd ik op het laatst misselijk. Diverse leden hebben me goede tips gegeven zodat het daarna tijdens het vliegen weer goed ging. Ik kon ook zelf aangeven wanneer ik me weer goed genoeg voelde om weer te gaan vliegen. Met heel veel mazzel bij de vijfde keer want toen konden we zeker een half uur in de lucht blijven. Die stilte om je heen en het uitzicht, prachtig. Een grandioze ervaring.

 • Het omhoog cirkelen op een thermiekbel, eerst zie je allemaal boven je vliegtuigen cirkelen om vervolgens zelf helemaal boven te zitten en onder je de vliegtuigen te zien.
  Dat mijn collega's die me deze dag kado gedaan hebben mee mochten naar de startbaan.
 • Ik zou het niet weten. Maar als ik dan toch iets moet noemen. Misschien de dagcursisten op het moment dat alle vliegtuigen naar voren gezet moeten worden even aangeven dat je dan kan helpen. De eerste keer was ik hier een beetje onzeker over en ben toen blijven zitten. De tweede keer wel meegeholpen.

Fantastic! What a nice group of people, relaxed atmosphere and everyone helping each other. Like a big family. I felt very welcome Just helping bring the plane to the runway is great fun. Because there were few thermal bubbles, and therefore the flights were short, I was allowed to take to the air 5 times. On the first flight, I got nauseous at the end. Several members gave me good tips so that it went well again afterwards while flying. I could also tell them when I felt well enough to fly again. With a lot of luck on the fifth time because then we could stay in the air for at least half an hour. That silence around you and the view, beautiful. A grandiose experience.

 • Circling up on a thermal bubble, first you see all the planes circling above you, only to find yourself all the way up and see the planes below you.
  That my colleagues who gifted me this day were allowed to come along to the runway
 • I wouldn't know. But if I have to mention something. Maybe tell the day students that you can help when all the planes have to be put forward. The first time, I was a bit unsure about this and stayed put. The second time I did help.
Translated from dutch. View original
No obligations

€ 169

1 person

Learn the basics of gliding yourself during this introductory day.

 • No experience needed
 • 30,851 bought
 • Specialist in flying lessons
 • English speaking instructors

We and third parties follow your internet behavior on our website with cookies. If you continue, we assume you agree with our cookie policy. Learn more